Edoni

Cosmos LAC

Cosmoc LAC është një industri e bojërave me llak. Ai i krijon ato me lëndët e para më të mira të furnitorëve Grekë dhe të huaj dhe sipas metodave më moderne të prodhimit. Secili artikull testohet veçmas në 11 pika kontrolli, nën standardet më të rrepta të sigurisë në mënyrë që të arrijë në duart e konsumatorit me cilësinë më të lartë të COSMOS-it.