Edoni

Knipex

Knipex është një prodhues Gjerman i pincave për përdorim profesional. Programi aktualisht përfshin afro 100 lloje pincash, që arrijnë më shumë se 900 variante të ndryshme për sa i përket gjatësisë, formës dhe përfundimit. Këto përfshijnë lloje të pincave të përdorura zakonisht si pincë kombinimi, hapëse anësore dhe pincë pompë uji, si dhe pincë më të specializuara për përdorim në instalimet elektrike dhe hidraulik dhe elektronikë.